Tag Archive: Турската серија Majka пристигнува во Јапонија

Турската серија Majкa пристигнува во Јапонија

Серијата Mајка (АНЕ) е направена по примерот на јапонската драмска серија „Мајка“. Високиот рејтинг и репутација на серијата ја проширија публиката надвор од границите на Турција. Јапонскиот оригинал не беше толку успешен. Турската верзија на серијата со голема гордост ќе…
Read more